Chuyên mục: uncategory

Hoà bình & Công lý

Posted by

VRNs (20.11.2011) – Đức Quốc – “Muốn có Hòa bình bền vững phải thực thi Công lý!” (Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt) Xin được đóng góp nhỏ mọn trong công cuộc đòi hỏi Công lý, Hòa bình và sự thật của anh chị em giáo hữu và qúi anh em tu sĩ Dòng Chúa […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Ly rượu mừng

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Xuân nào đẹp nhất?

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...