Chuyên mục: Tha thứ 7

Ông Quan Tòa

Posted by

Kính thưa quí vị và các bạn, Mục Sống Sao Cho Đẹp xin tiếp tục gởi đến đề tài Tha Thứ – Hòa Giải. Kỳ này, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, khái niệm về công bằng trong tha thứ. Ông LaGuardia là thị trưởng của thành phố New York vào những năm xảy […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...