Chuyên mục: Hiệp nhất 8

Căn nhà

Posted by

Người Philipines có kể câu chuyện ngụ ngôn để nói lên sự quan trọng của tinh thần hiệp nhất trong một tập thể như sau. Một ngày nọ, các bộ phận của căn nhà đã tranh cãi nhau xem thử thành phần nào là quan trọng nhất trong một căn nhà. Những chiếc cột thì […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...