Chuyên mục: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO

Bài 10

Posted by

Môi Trường, Cộng Đồng Quốc Tế, và thực hành HTXH (311- 369) 101. Kinh Thánh nói lên ý nghĩa của môi trường như thế nào? Sách Sáng Thế đoạn 1 câu 25 miêu tả, “Và Thiên Chúa thấy tất cả đều tốt đẹp.” Những lời này của trang đầu Kinh Thánh tỏ cho chúng ta […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 9

Posted by

Nạn Nghèo Đói và Lòng Từ Thiện (287-310) 91. Tình trạng nghèo đói trong thế giới loài người hôm nay ra sao? Không cần phải phân tích những con số thống kê về tỉ lệ nghèo đói, thực tế cho thấy vô số nạn nhân gồm nhiều thành phần từ trẻ em, người trưởng thành […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 8

Posted by

Công Việc và Tiền Lương (251- 286) 81. Kinh Thánh nói đến bản chất lao động như thế nào? Trang đầu Kinh Thánh đã nói đến lao động như là chiều kích nền tảng cho sự tồn tại của con người trên mặt đất. Phân tích kỹ những văn bản này, chúng ta thấy những […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 7

Posted by

Kinh Tế (202 – 250) 66. HTXH đóng vai trò như thế nào trong lĩnh vực kinh tế? Giáo hội ban tặng món quà HTXH cho con cái mình như là một lý tưởng định hướng không thể thay thế được. Giáo huấn này nhìn nhận những giá trị của thị trường và hoạt động […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 6

Posted by

Vai Trò của Nhà Nước (178 – 201) 56. Theo HTXH, quyền bính có vai trò như thế nào? HTXH thừa nhận và xác định vai trò cần thiết của quyền bính. Vì “Xã hội loài người sẽ không trật tự và thịnh vượng nếu xã hội ấy không có những con người có được […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 5

Posted by

Trật Tự Xã Hội (118 – 177) 41. Giáo huấn HTXH đề cập đến trật tự xã hội như thế nào? Điểm then chốt của giáo huấn về trật tự xã hội được hiểu như sau: “Mỗi cá nhân con người chính là nền tảng, nguyên nhân và cùng đích của mọi hình thức thể […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 4

Posted by

Gia Đình (84 – 117) 31. Hôn nhân mang ý nghĩa như thế nào? Theo kế hoạch của Thiên Chúa, gia đình là nền tảng của cộng đồng nhân loại và là một tế bào thiết yếu của xã hội loài người. Vì thế hôn nhân mang hai ý nghĩa quan trọng như sau: Hôn […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 3 Nhân quyền và Tôn Giáo (số 66 – 83)

Posted by

Bài 3

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 2 Con Người

Posted by

A. Phẩm Giá, Sự Tự Do và Tính Xã Hội ( số 39 – 65) 11. HTXHCG đề cập đến phẩm giá con người như thế nào? Phẩm giá con người được biểu lộ trong nguồn gốc và cùng đích của chính mình. Vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Bài 1 Học thuyết xã hội là gì?

Posted by

Học Hỏi về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo Lời Giới Thiệu Khi loay hoay tìm câu trả lời trước những vấn nạn trong xã hội, người Kitô hữu thường gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong các lĩnh vực về tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, bác ái, […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...