Chuyên mục: Tha thứ 9

Tha Thứ Là Một Bổn Phận

Posted by

Gia đình ông bà An định cự tại Hoa Kỳ vào đầu thập niên 70 khi 6 người con của họ còn chưa trưởng thành. Sau hơn 35 năm, giờ đây những người con đã thành đạt với những tấm bằng bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư. Có thể nói, già đình ông bà An […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...