Chuyên mục: Hiện tại 9

Hiện tại trong ngục tù

Posted by

“Ít ái dục để giữ tinh Ít lời để giữ khí Ít tư lự để giữ thần. Quá khứ thì đã qua Tương lai thì chưa tới Chỉ có phút HIỆN TẠI Biết vậy nên tu tập Không động, không chuyển lay.” Bài thơ trên của vị thi sĩ ẩn danh được viết bằng phấn […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...