Chuyên mục: Tha thứ10

Tha Thứ Sẽ Giải Thoát Chúng Ta

Posted by

Kính thưa quí bạn, chúng ta đã đi qua 9 bài học về chủ đề tha thứ trong mục Sống Sao Cho Đẹp. Trong bài thứ 10 này, tôi mời bạn hướng về Thiên Chúa là Đấng đã tha thứ cho chúng ta vô điều kiện ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Và […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...