Chuyên mục: Chân thật 5

Vị ân nhân ẩn danh

Posted by

Vào ngày 14 tháng 5 năm 2010 vừa qua, một sự cố rất nhỏ đã xảy ra cho một nhóm bạn đi chơi tại công viên Sea World, Orlando, tiểu bang Florida. Dù chỉ là một sự cố nhỏ, nó không ảnh hưởng đến tình hình chính trị hay báo giới, nhưng nó có thể […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...