Chuyên mục: Nhật ký ơn gọi

Nhật ký ơn gọi 4

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Cùng lên Jerusalem

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Nhật ký ơn gọi 3

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Tạ ơn

Posted by

Cùng hòa lên hai tiếng cám ơn Lời Xin Vâng đó, hôm nay ngân dài. Giáng sinh Nhập Thể làm người Dấn thân nhập thế, chứng nhân Tin Mừng. *** Đời du học lắm nhiều quặn nhớ Nhớ quê, cơm mắm, muối dưa  bầu. Bánh san-wich nuốt khô tận tim cổ Hy sinh mình, vì […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Nhật ký ơn gọi 1

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Nhật ký ơn gọi 2

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Aikido at St. Vicent de Paul Seminary, FL

Posted by

* “The seminary is a community journeying towards priestly ministry. I have said something very important here: one does not become a priest on one’s own. The “community of disciples” is essential, the fellowship of those who desire to serve the greater Church.” * “Anyone who wishes to become a priest must be first and […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...