Chuyên mục: Tha thứ 1

Tha Thứ Cho Chính Mình

Posted by

Kính thưa quí thính giả, mục “Sống Sao Cho Đẹp” xin gởi đến quí vị đề tài: Tha Thứ- Hòa Giải. Trong buổi phát sóng hôm nay. Sống Sao Cho Đẹp xin bàn tới chủ đề: Học Biết Tha Thứ Cho Chính Mình. Chuyện kể rằng, sau khi đến miền đất mới, các vị sư […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...