Chuyên mục: Hạt Muối

Earthquake and Tsunami in Japan

Posted by

SENDAI, Japan, MARCH 11, 2011 (Zenit.org).- The Church in Japan is promising solidarity with the victims of the 8.9 magnitude earthquake that hit off the north eastern coast of the nation today and left its coastal communities in shock. The quake, one of the biggest to have ever hit Japan, struck 80 miles off the […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Video 5 Hy Nguyễn Văn Thuận

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Video 4 Hy Nguyễn Văn Thuận

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Video 3 Hy Nguyễn Văn Thuận

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Video 2 Hy Nguyễn Văn Thuận

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Thánh Thể trong cuộc đời của Đức cố HY Fx. Nguyễn Văn Thuận (Video 1)

Posted by

LTS. Mỗi khi cần phải nhắc đến Đức Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận , người ta thường tránh né việc Ngài bị tù tội suốt 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam, thậm chí người ta sẽ cố tình quên Ngài là Phó tổng giám mục Saigon từ 1975 đến 1994, và […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...