Chuyên mục: Tha thứ 2

Tha Thứ là Chiến Thắng Chính Mình

Posted by

[download id=”1″] Kính thưa qúi thính giả, mục Sống Sao Cho Đẹp tiếp tục gời đến quí vị đề tài: Tha Thứ Hòa Giải. Thánh Clêmentê Hofbauer nổi tiếng là một người nóng tính.

Ngài được cử làm bề trên một cô nhi viện. Một hôm trong nhà không còn lương thực, Clêmentê đã phải đích […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...