Chuyên mục: Tha thứ 3

Kỹ Thuật Tha Thứ

Posted by

Kính thưa quí thính giả, chúng ta đang sống trong một thế giới dù nhiều hận thù và đố kỵ, nhưng những gương sống về lòng bao dung tha thứ vẫn được thể hiện rõ nét. Trong lịch sử loài người, những tấm gương về lòng quảng đại tha thứ vẫn được đề cao và […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...