Chuyên mục: Chân thật 8

Em đã nói thật mà sao họ không cho em về ?

Posted by

Điều tra viên: “Em nói thật đi rồi anh cho em về. Anh biết em không biết đây là tiền giả. Nhưng anh cần em nói thật và dựa vào đó để anh đề xuất cho em được về. Ông bà ta dạy rằng, ‘Đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh kẻ chạy lại.’ […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...