Chuyên mục: Tha thứ 4

Tha Thứ Vô Điều Kiện

Posted by

Kính thưa quí thính giả, mục Sống Sao Cho Đẹp tuần này xin tiếp tục gởi đến quí thính giả đề tài: Tha Thứ – Hòa Giải. Trong tuần này, chúng ta sẽ học hỏi về chủ đề: Tha Thứ Vô Điều Kiện. Thưa quí vị, đâu là sự khác biệt của một người lính […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...