Chuyên mục: Chân thật 9

Cháy chảo

Posted by

Kỳ này, mục Sống Sao Cho Đẹp xin tường thuật sự kiện “cháy chảo” trong trại tù Chí Hòa, thành phố HCM thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2003. Sự tường thuật này không nhằm mục đích lên án chỉ trích ai, nhưng nó giúp ta phần nào nhận thấy ma lực […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...