Chuyên mục: Chân thật10

Sự thật là gì?

Posted by

Xưa lắm rồi trong một vương quốc nọ, sau khi vị vua độc ác đã chết đi, người em kế thừa lên ngôi. Tuy nhiên, vị tân vương muốn lấy lòng người dân và muốn phần nào bù đắp những thiếu sót mà anh mình đã gây ra. Vì thế, ngay sau khi lên ngôi, […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...