Chuyên mục: Kiên nhẫn 3

Râu cọp

Posted by

Bạn có biết rằng thầy giáo của Thomas Edison từng cho rằng cậu ta ngu như con lừa, và cũng chính Thomas Edison đã phải thất bại 14.000 lần trước khi ông phát minh ra bóng điện không? Bạn có biết Albert Einstein đã thi hỏng môn toán không? Và bạn có biết Henry Ford […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...