Chuyên mục: Bài 4

Bài 4

Posted by

Gia Đình (84 – 117) 31. Hôn nhân mang ý nghĩa như thế nào? Theo kế hoạch của Thiên Chúa, gia đình là nền tảng của cộng đồng nhân loại và là một tế bào thiết yếu của xã hội loài người. Vì thế hôn nhân mang hai ý nghĩa quan trọng như sau: Hôn […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...