Chuyên mục: Kiên nhẫn 7

Thằng Khùng

Posted by

Từ email Josephnguyen@… có tựa đề Thằng Khùng,[i] tác giả mục Sống Sao Cho Đẹp xin trích dẫn một vài đoạn trong câu chuyện này để xin được chia sẻ chủ đề Kiên nhẫn- kiên cường trong loạt bài SSCD 47. * * * “… Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...