Chuyên mục: Kiên nhẫn10

Âm mưu mới

Posted by

Chuyện kể rằng, tận dụng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là internet, Lucifer triệu tập các tướng lãnh ma quỉ để tìm âm mưu mới bày kế ám hại con người. Sau khi nghe phân tích tình hình thế giới, ôn lại những phương cách mà chúng thường dùng để […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...