Chuyên mục: Tích cực 2

Nước Nhật và người Nhật

Posted by

  Nhật Bản, dù là nước bị thất bại trong đại chiến thứ hai, nhưng sau một thời gian ngắn, đã trở nên đất nước giàu mạnh trên thế giới. Hẳn nhiên, sự thành công của người Nhật không phải là chuyện may mắn, nhưng chắc một điều chính tinh thần của từng cá nhân […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...