Chuyên mục: Hiệp nhất 2

Ngôi làng hoàn hảo

Posted by

Chuyện kể rằng có một thương gia muốn đi tìm một ngôi làng hoàn hảo vì ông không tìm thấy hạnh phúc trong ngôi làng của ông. Ông đã đi qua nhiều ngôi làng nhưng không tìm thấy ngôi làng nào vừa ý để cho ông định cư sinh sống.  Trước khi tới mỗi ngôi […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...