Chuyên mục: Tích cực 3

Nói ngay bây giờ

Posted by

Bạn thân mến, hôm nay mục Sống Sao Cho Đẹp mời gọi bạn học hỏi chủ đề sống tích cực qua lời nói, ngôn ngữ của mình. Thực vậy, lời nói tích cực góp phần không nhỏ trong việc kiến tạo bầu khí tích cực trong môi trường mình đang sống và làm việc. * […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...