Chuyên mục: Tích cực 5

Ông Stephen Hawking

Posted by

Hằng ngày, qua báo chí, tin tức chúng ta gặp được những gương sống tích cực, những con người đã hoàn thành sứ mạng làm người của họ. Thế nhưng dù những tấm gương này rất đáng cho ta ngưỡng phục, nhưng chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc noi theo gương sống của […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...