Chuyên mục: Tích cực10

Cứ dấu này

Posted by

Cứ dấu này người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương yêu nhau (x. John 13: 35). Lời mời gọi đơn sơ, dễ hiểu nhưng cũng kèm theo thái độ tích cực cam kết dấn thân sống trọn ý nghĩa của tình yêu. Sống tích cực không […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...