Chuyên mục: Khiêm tốn 3

Chiếc cổng

Posted by

Trong một vương quốc nọ, có một hoàng tử tài năng lập nhiều chiến công, chàng hết sức hãnh diện về mình và tự nghĩ rằng, với tài năng và vị trí của chàng, chàng sẽ lập gia đình với bất cứ ai mà chàng muốn. Từ ấy trở đi, vua cha ra thông báo […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...