Chuyên mục: Hiện tại 2

Cây Kiếm Gỗ

Posted by

Chuyện xưa kể rằng, có một vị vua ngày đêm lo lắng về sự an nguy cho vương quốc của mình, về kho báu của mình, và đặc biệt về ngai vàng của mình. Ông không tìm thấy bình an trong cuộc sống; các vị quan trở nên mối nghi ngờ, và tương lai trở […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...