Chuyên mục: Chung Thuỷ 2

Con Thạch sùng

Posted by

Xin mượn câu chuyện về con thạch sùng từ email ban@y…của người bạn để chia sẻ về chủ đề chung thuỷ như sau. Một anh người Nhật vì muốn sửa lại căn nhà của mình, anh đã dỡ tường nhà ra. Tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thường để một tấm gỗ ở giữa, hai […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...