Chuyên mục: Chung thuỷ 5

Khuôn mặt bên kia tường

Posted by

Trại cùi ấy cũng giống như bao trại cùi khác trên trần đời này vào thời đó. Tanh hôi, tởm lợm, lạnh lẽo, và nói chung là … tận cùng khốn nạn! Các bệnh nhân lủi thủi, vật vờ như những bóng ma trơi. Họ không làm gì được cả và cũng chẳng ai làm […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...