Chuyên mục: Chung thuỷ 7

Tình bạn

Posted by

Sự chung thuỷ và trung tín với nhau trong những hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn mới nói lên tình bạn chân thành mà con người dành cho nhau. Điều đáng cho chúng ta học hỏi chính là hiện tượng có những con vật nuôi cũng mang đặc tính này mà đôi khi làm cho […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...