Chuyên mục: Chung thuỷ 9

Người mẹ Việt Nam

Posted by

Người ta vẫn thường nhận định rằng, “Sự thành công của một người chồng luôn có bóng dáng ẩn núp của một người vợ; và nếu khi sự thất bại của người chồng xảy đến, hình ảnh thật của người vợ sẽ được hiển hiện.” Điều này quả phần nào ứng nghiệm trong hoàn cảnh […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...