Chuyên mục: Tự do10

Tự do của người nô lệ

Posted by

  Với lời nhắn nhủ của thánh Phaolô, chúng ta cùng nhau suy niệm bài cuối của chủ đề Tự Do qua loạt bài Sống Sao Cho Đẹp. “Thật thế, người đang làm nô lệ mà được Chúa kêu gọi, thì là người được Chúa giải phóng. Cũng vậy, người đang tự do mà được […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...