Chuyên mục: THÁNH LỄ

Thánh Lễ – The Mass 1-10

Posted by

What is liturgy? Literally, liturgy comes from Greek (leitourgia) meaning, “the people’s work.” In religion means, liturgy is Christians’ work. In liturgy, the people of God make Christian tradition, belief, and faith alive in their lives and in the world. Phụng vụ là gì? Phụng vụ là việc thờ phượng chính thức của Giáo Hội. […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Học Hỏi về Thánh Lễ – Understanding the Mass

Posted by

Lời Giới Thiệu “Việc cử hành Thánh Lễ, với tính cách là hành động của Ðức Kitô và của dân Thiên Chúa, được tổ chức theo phẩm trật, là trung tâm toàn bộ đời sống Kitô giáo, đối với Hội Thánh toàn cầu, cũng như Hội Thánh địa phương và đối với từng tín hữu. […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...