Chuyên mục: Đến Xem C

Tôi Sẽ Về Đâu?

Posted by

Tác giả Sách Giảng Viên dạy chúng ta: “Mọi sự đều có lúc, mọi sự đều có thời: Một thời để chào đời, một thời để lìa thế.” (Gv 3: 1). Con người sinh ra cũng có thời và chết đi cũng có lúc. Nhưng sau cái chết, con người sẽ đi về đâu? Chẳng […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...