Chuyên mục: Hiện tại 5

Nỗi lo sợ không tên

Posted by

Chuyện kể rằng, một người nọ sau khi từ giã cõi đời và được về bên Thượng Đế, anh ta mạo muội xin phép Thượng Đế cho anh ta được sống lại một vài giai đoạn trong đời anh ta. Sau khi suy nghĩ và thấy anh này cũng có một đề nghị hơi lạ, […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...