Chuyên mục: Bài 6

Bài 6

Posted by

Vai Trò của Nhà Nước (178 – 201) 56. Theo HTXH, quyền bính có vai trò như thế nào? HTXH thừa nhận và xác định vai trò cần thiết của quyền bính. Vì “Xã hội loài người sẽ không trật tự và thịnh vượng nếu xã hội ấy không có những con người có được […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...