Chuyên mục: AudioVisual

Cây phiền muộn

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Căn nhà

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Mahatma Gandhi

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Những người khốn khổ

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Cây kiếm gỗ

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Lời giới thiệu CD 1

Posted by

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Lời thầm mùa Chay 40 (lời cuối)

Posted by

Phục Sinh có thật không? Năm 1997, cùng các bạn học môn Kinh Tế Chính Trị tại giảng đường trường Đại học Huflit (Cơ sở 2), thầy giáo với giọng nói thách đố đã hỏi chúng tôi về câu hỏi trên. Ngồi sát bên cận tôi là anh Phong, và anh Toàn; tôi có ý […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Lời thầm mùa Chay 39

Posted by

Mẹ ơi Tim nát rồi, còn lời gì để thốt Ứa nghẹn lòng, gươm quả thật đâm thâu. Tế tái lắm, đời xin vâng hiến trọn Tiếp tục dâng, chẳng hiểu gì ngày mai.

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Lời thầm mùa Chay 38

Posted by

“Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác hồn con.” Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác tương lai con Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác quá khứ con Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó thác hiện tại con Trong tay Ngài, Lạy Chúa con xin phó […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...

Lời thầm mùa Chay 37

Posted by

Thánh Thể Hiến tế không cần nói nhiều, chỉ hành động.  

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...