Chuyên mục: Tha thứ 6

Tha Thứ Vì Giá Trị Sự Sống

Posted by

Vào một bối chiều tối ngày 27 tháng 12 năm 1982, Jack Kelly, một vận động viên Olympic nổi tiếng, cùng vợ là Sandee ngừng xe tại trạm xăng trong thành phố Fort Lauderdale, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Ông bước vào hộp điện thoại công cộng để hỏi người bạn về đường đi đến […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...