Chuyên mục: Hiệp nhất 6

Hai màu áo

Posted by

Thưa quí bạn, hôm nay mục Sống Sao Cho Đẹp tiếp tục mời bạn học hỏi về chủ đề xây dựng sự hiệp nhất qua câu chuyện sau đây. Có hai người bạn chơi thân với nhau từ thời niên thiếu. Khi đã trưởng thành, hai người bạn vẫn muốn giữ tình bạn thắm thiết […]

→ Continue reading (Xin mời đọc tiếp)...