Ngôi sao 7 (Star 7)

Posted by

Ngôi sao Lắng Nghe

Em hãy học biết lắng nghe, lắng nghe đời, lắng nghe người và nhất là biết lắng nghe tiếng nói từ trong em – lắng nghe tiếng nói của thinh lặng.

Để lắng nghe thì cần phải im lặng. Nếu không im lặng thì không thể lắng nghe. Vậy em chỉ có thể biết lắng nghe khi em học biết cách im lặng. Im lặng của người không còn gì để nói là im lặng của sự chết; còn thinh lặng của người có nhiều điều để nghĩ, để suy là thinh lặng để lắng nghe – nghe chính mình. Đời em có quá nhiều điều để lắng nghe đến nổi em khó có thể nhận thấy em phải nên nghe những gì. Nhưng có một điều cân phải lắng nghe đó là nghe chính em.

Em ạ! Đời người là một chuyến đi…và từng ngày sống của em như là một chặng đường. Hãy lắng nghe đi em; nghe tiếng nói từ trong chính tâm hôn em để em khỏi lạc lối sai đường.

“Hồ nước chỉ phản chiếu bầu trời khi nó phẳng lặng” (A. Arnouse).

Star 7: Listening

Translated by Thu Hang

Learn to listen – listen to life, listen to people, and especially listen to the voice within yourself – listen to the sound of silence.

In order to listen, you need to be silent. If you are not silent, you cannot hear. Therefore, you can listen only when you have learned to be silent. The silence of those who have nothing to say is silence of death. The silence of those who are reflecting is listening – listening to one’s  self. There are often too many things for you to choose to listen to. It is essential that you can always listen to yourself.

Dear friend, life is a journey, and each day passing by is a distance you have made. Listen to yourself, listen to the voice of your soul so you will not go astray.

“The lake can only reflect the sky when it is calm and quiet”(A. Arnouse).

Related Posts with Thumbnails