Tạ ơn

Posted by
Cùng hòa lên hai tiếng cám ơn
Lời Xin Vâng đó, hôm nay ngân dài.
Giáng sinh Nhập Thể làm người
Dấn thân nhập thế, chứng nhân Tin Mừng.
***
Đời du học lắm nhiều quặn nhớ
Nhớ quê, cơm mắm, muối dưa  bầu.
Bánh san-wich nuốt khô tận tim cổ
Hy sinh mình, vì Giáo hội tương lai.
Related Posts with Thumbnails