Friendship

Posted by
Related Posts with Thumbnails
  • Mai.Nguyên

    cám ơn ! cám ơn …gần như mình đã khóc khi xem đoạn clip này . Thật ngớ ngẫn chỉ vì đoạn clip do ai đó tự dự lên và có lẽ điều này không có thật trên đời sống này và mình phải buông lòng cảm xúc khi rơi nước mắt…chính vì vậy con cãm tạ ơn Chúa của chúng con , đã cho con cãm xúc thật đẹp