Bảng chữ cái

Posted by


A i cũng biết cuộc đời không hoàn hảo
B ởi nơi đâu cũng thấy lắm buồn phiền
C ho dù thế bạn vẫn mãi ngợi khen
D ù đang sống qua những ngày khốn khổ.
Đ ừng hờn căm hoặc mở lời than thở
E ngại gì khi Chúa ở cùng ta?
G ió có to, cùng bão táp phong ba…
H ãy trông cậy Đấng Toàn Năng Bất Diệt.
I m lặng tin vào những điều mình biết
K hông Tình Người cuộc sống sẽ ra sao?
L ấy đâu ra niềm vui lẫn tự hào?
M ãi cảm tạ vì những ơn quí giá
N gười luôn ban, với tình yêu cao cả
Ô i! hãy ra cho khỏi “chốn thương đau”
P hải biết rằng khi tha thiết nguyện cầu
Q uyền năng Người sẽ đem về chiến thắng,
R ạng ngời lên trong bóng đêm cay đắng.
S ao cứ chờ cứ đợi ở tương lai
T hay vì nhìn hiện tại mỗi ban mai?
Ư ớc mong bạn sống tâm tình cảm tạ
V ào những ngày sung túc hoặc tả tơi.
X ưng danh Người ở mọi lúc mọi nơi
Y êu mến Chúa… Bạn không còn buồn bã.

( Từ josephnguyen@)

Related Posts with Thumbnails