Lời thầm mùa Chay 2

Posted by

Mẹ: Lớn lên con sẽ làm gì?
Con: Con sẽ làm để giúp mẹ.
Mẹ: Mẹ không mong gì hơn chỉ mong con lớn lên thành người, giúp đời.

Con lớn lên rồi mà sao thành người khó quá, giúp đời con thấy mong lung. Giấc mơ và ước mong của mẹ cho con bao giờ mới được toại nguyện.

Lễ Tro nhắc tôi về thân phận tro bụi của kiếp người, của mẹ và của tôi. Ngắn lắm, giới hạn lắm. Giấc mơ thành người và giúp đời của mẹ cho tôi cần phải nghiền gẫm và sống chu đáo.

Fr. Huynhquảng

Related Posts with Thumbnails