Lời thầm mùa Chay 10

Posted by

Khao khát

Chúng mình hay nói với nhau rằng, “Con tim có nhịp đập của nó mà lý trí không hiểu nỗi.” Đúng, tim còn đập là còn thao thức trăn trở cho sự hoàn thiện. Thật tuyệt vời khi vẫn còn những kháo khát, bởi vì còn khao khát là vì chưa hoàn hảo. Không thể hoàn hảo được là bởi vì ta bị giới hạn. Mà giới hạn nghĩa là ta thuộc về một Đấng Cao Cả hơn ta.

Mùa Chay nhắc tôi để ý đến những khao khát của tôi (dù tầm thường hay thanh cao), chúng đều là quà tặng. Chỉ có Đấng ban cho tôi những khao khát ấy mới có thể lấp đầy được. Cẩn thận, đừng lấp đầy lòng ta bằng những thứ hàng giả, chóng qua.

Related Posts with Thumbnails