Lời thầm mùa Chay 15

Posted by

Xét mình

Hôm nay được cộng đoàn giúp xét mình mới thấy rằng, hoá ra từ trước tới nay tôi chỉ nghĩ tới tôi đã làm điều này tội, điều kia lỗi,… mà quên mất cốt lõi của sống đạo không phải là tránh tội, nhưng là sống.
Tôi có sống cảm tạ đủ chưa? Tôi có đếm ân sủng hằng ngày thay vì là trách mình, trách đời?

Mùa Chay nhắc tôi ngồi lại để đếm ân sủng từng ngày: ly nước, cái bánh, từng người, từng hoàn cảnh… mới là điều chính trong đời tôi. Thôi, đếm thôi, vì đã là ngày thứ 15 mùa Chay rồi.

Related Posts with Thumbnails