Lời thầm mùa Chay 16

Posted by

Không “Tại sao?” Nhưng “Cách nào?”

Cuộc đời luôn tạo ra những vấn nạn; hay nói đúng hơn là lòng người khó mà thoả mãn với những gì mình có, nên luôn trăn trở cho những khát vọng của mình.
Khi gặp khó khăn nghịch cảnh, tôi hay có thói quen hỏi “tại sao.” Tai sao tôi làm điều này, tại sao tôi chịu như thế, tại sao, và tại sao… thế là cứ loay hoay mãi mà chẳng tìm ra câu trả lời.
Mùa Chay mời gọi tôi một từ để hỏi mới, “how” – “làm cách nào.” Với sự bất toàn, với sự giới hạn, làm thế nào để tôi phụng sự Chúa và tha nhân tốt hơn?
Thôi, hôm nay ngưng “tại sao,” mà bắt đầu “làm cách nào.”

Related Posts with Thumbnails