Lời thầm mùa Chay 21

Posted by

Phương hướng

Con thuyền nào cũng quyết định hướng đi khi trời quang, mây tận. Khi gặp gió bão, thuyền trưởng sẽ cho thuyền tạm di chuyển, chờ cho đến khi trời quang mấy tận rồi quyết định hướng đi.

Đời tôi cũng thế, không phải lúc nào cũng rõ ràng để quyết định. Vậy nếu khi tôi bối rối, âu lo… thì hãy đừng quyết định gì cả, nhưng chỉ tạm chờ cho qua giông bão rồi hãy tính.

Có lẽ, mùa Chay là lúc chúng ta tạm chờ một chút, biết đâu ngày mai trời sẽ lại sáng!

Related Posts with Thumbnails