Lời thầm mùa Chay 31

Posted by

Undoer of KnotsMẹ Tháo Nút Rối

Khi còn là sinh viên tại Đức năm 1986, linh mục Jorge Mario Bergoglio (hiện là Giáo Hoàng Phanxicô) đã viếng thăm nhà thờ thánh Phêrô am Perlach và Ngài bị thu hút bởi bức ảnh Đức Mẹ Tháo Nút Rối. Ngài mua tấm card này, khắc hình vào chén thánh, và tôn sùng một cách đặc biệt.

Trong bức ảnh, một thiên thần đưa cho Đức Mẹ một sợi dây rối, và Đức Mẹ tháo những nút rối đó ra.

Bao nhiêu nút rối trong sợi dây cuộc đời, càng cố gỡ, tôi càng thấy rối. Mẹ ơi, còn lại những ngày mua Chay, Mẹ tháo giúp con với.

Related Posts with Thumbnails